Gambar Semuanya Malas

Males Bersihin mobil
Males ganti chanel
Males pindahin
Males naik manual.. rela antri
Males jalan.. makanya tubuh seprti ini

Share:

0 comment:

Post a Comment